Nadační příspěvky

Kruhy přátel hudby

Formuláře

Vyúčtování

 

půjčovna

button

 

 

Zpět


NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND
vypisuje grantové řízení k získání příspěvku

na vydávání hudebního periodika v roce 2019

s uzávěrkou k 15. 1. 2019

 

 

Do grantového řízení jsou přijímány výhradně čitelně vyplněné formuláře Žádost o příspěvek NČHF, doplněné o příslušné přílohy (soupis obligatorních příloh je součástí formuláře).
Zachovávejte prosím stanovený formát formuláře (počet stránek). Žádost s přílohami nesvazujte, nesešívejte, nevkládejte jednotlivé listy do průhledných desek apod.
Žádost lze doručit osobně do data vyhlášené uzávěrky (do 15:00 hod.), nebo poštou.
U žádostí zaslaných poštou platí datum poštovního razítka.