Výsledky jarního grantového řízení 2018


 

NADACE ČESKÝ HUDEBNÍ FOND
vypisuje grantové řízení k získání příspěvku  

na vydávání hudebního periodika v roce 2019.

s uzávěrkou 15. 1. 2019.
Do grantového řízení jsou přijímány výhradně čitelně vyplněné formuláře „Žádost o příspěvek NČHF”, doplněné o příslušné přílohy (soupis obligatorních příloh je součástí formuláře).
Zachovávejte prosím stanovený formát formuláře (počet stránek). Žádost s přílohami nesvazujte, nesešívejte, nevkládejte jednotlivé listy do průhledných desek apod.
Žádost lze doručit osobně do data vyhlášené uzávěrky (do 15:00 hod.), nebo poštou.
U žádostí zaslaných poštou platí datum poštovního razítka.