O Nadaci ČHF

Nadační příspěvky

Formuláře

Vyúčtování

Rada KPH

Listina KPH


pújčovna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět

Kruhy přátel hudby

Žádosti Kruhů přátel hudby o příspěvek na koncertní cykly jsou přijímány v termínech:
30. 9. u koncertních sezon (tj. září aktuálního roku - červen následujícího roku)
20. 11. u ročních sezon (tj. leden - prosinec příštího roku).
Nejedná-li se o nový KPH, není nutné vyplnění oficiálního formuláře, žádost postačí podat formou dopisu. Musí obsahovat návrh celého koncertního cyklu (minimálně 6 komorních koncertů) s uvedením alespoň přibližných termínů. Cyklus musí splňovat podmínky obsažené v „Zásadách pro poskytování finanční podpory NČHF Kruhům přátel hudby“ (viz dále), především musí obsahovat koncert mladého umělce (viz čl. I. odst. 4C zásad). 

Vyúčtování příspěvku na koncertní sezónu KPH musí obsahovat:

  1. přehled uskutečněných koncertů (příp. tištěný program sezóny), který by měl více méně odpovídat návrhu sezóny, na jehož podkladě byla stanovena výše příspěvku (týká se zejména uskutečnění koncertu mladého umělce z aktuální listiny);
  2. dokumentaci, tj. ukázku 1 - 2 programů či programu celé sezóny, s uveřejněním loga NČHF, nebo jiným způsobem uvedené informace o poskytnutí nadačního příspěvku;
  3. vlastní vyúčtování poskytnuté částky, tzn. informaci, na jaký účel byl konkrétně nadační příspěvek použit, případně údaj o celkových nákladech na koncertní sezónu;
  4. kopie účetních dokladů (faktury, výdajového dokladu, smlouvy, bankovního výpisu apod.), dokumentující použití poskytnuté částky.